top of page
Forretnings teamet
engage-om-oss-logo.png

Senter for fremragende utdanning (SFU) for innovasjon og entreprenørskap ved Nord Universitet og NTNU. Senteret ligger under Handelshøgskolen på Nord Universitet, i tilknytning til faggruppe for entreprenørskap og innovasjon. 

 

Senteret skal videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørtelle ferdigheter og holdninger hos studenter. På Nord Universitet har Engage fått i oppgave å bygge opp et miljø rundt studentinnovasjon og entreprenørskap.

Prosjektleder

Maiken Nilsen Stensaker 

 

Maiken%5E_edited.jpg
Forretningsmøte
bottom of page